Grundläggande krav för uppställningsplatser

Här finns de krav som ställplatserna måste uppfylla hos VanSite.
Skriven av Maximilian
Uppdaterad 11 månader sedan

Vill du erbjuda en pitch på VanSite och vet inte vilka krav som ställs? Då är du på rätt plats!

1. Nödvändig utrustning

Många VanSite-campare reser i självförsörjande fordon med egna toalettutrymmen och el/vatten. Därför är det inte nödvändigt att tillhandahålla någon ytterligare utrustning utöver ställplatsen.

För att dina potentiella gäster omedelbart ska kunna se om utrustningen på din plats uppfyller deras behov, frågar vi när du skapar din annons om du tillhandahåller någon annan utrustning utöver din plats. Denna information kommer sedan att visas i annonsen under "Utrustning".

2. Platsens placering

Användarna förväntar sig att ställplatserna på VanSite ligger nära naturen. Med naturnära läge menar vi ställplatser som åtminstone har utsikt över obebyggda eller naturliga områden.

Se dessutom till att din tomt inte ligger i ett skogs- eller skyddsområde (t.ex. natur-, landskaps-, vatten- eller FFH-skyddade områden), om du inte har tillstånd från den berörda myndigheten.

Observera att du för platser i Schleswig-Holstein måste kontrollera ytterligare krav. Om du vill erbjuda en plats i denna delstat, vänligen kontakta oss i förväg.

3. Trafiksäkerhet

För att säkerställa att dina gäster inte utsätts för fara på din tomt måste du ta hänsyn till den allmänna trafiksäkerhetsplikten på din fastighet. Detta inkluderar bland annat att säkra platser i områden där dina gäster kan komma in.

Besvarade detta din fråga?